Skip to content Skip to footer
Hvem er jeg

Jeg står bag
Pebethoni A/S

Velkommen til!

Disse sider er tænkt som lidt information om det, jeg har beskæftiget mig med siden 2005, som forhåbentlig kan give dig inspiration til hvorledes jeg kan bringe din virksomhed videre.

Generalist i virksomhedsledelse med et specielt fokus på det økonomiske, om det er ledelsesrapportering i business units eller projektregnskaber, bankinformation eller kommunikation med forretningsforbindelser, eller det organisatoriske fra planlægning af generationsskifte til udvikling af en effektiv organisation med selvstændig økonomisk opfølgning, så er den opgaver som jeg har arbejdet med før.

Overordnet er det min holdning, at et samarbejde kun fungerer, hvis begge parter oplever en fordel ved samarbejdet.
Mine opgaver løses derfor på ethvert niveau, det kan være i bestyrelsen, som interim ledelse, som konsulent eller via en projektansættelse. Sammen finder vi de optimale samarbejdsbetingelser for begge parter.

Når vi er enige om opgaven og rammerne, så skal du vide, at mine 3 værdier ligger mig meget på sinde – disse er:

Loyalitet
Værdiskabende
Målrettet

Kontakt mig – så tager vi en uformel kop kaffe og drøfter opgaver og rammer.

Per Andersen