Virksomhedsrådgivning

Virksomhedsrådgivning

Et af de vigtige ben i min virksomhed er virksomhedsrådgivning. Hvor interim ledelse og bestyrelsesarbejdet ofte er af længerevarende karakter, så er virksomhedsrådgivningen ofte af kortere varighed og med specialistviden på det pågældende område.

Kapitalcoach, Digitalisering, Workshops, opkøb eller salg af virksomheder er typiske områder.

Skal virksomheden kapitaliseres hjælper jeg med at skabe overblik og materiale og deltager i møderne med banker eller investorer.

Skal du have nyt IT så understøtter jeg processen som rådgiver eller tager aktivt del i projektet.

Som generalist i virksomhedsledelse med et specielt fokus på det økonomiske, om det er ledelsesrapportering i business units, projektregnskaber, bankinformation, kommunikation med forretningsforbindelser, eller det organisatoriske fra planlægning af generationsskifte til udvikling af en effektiv organisation med selvstændig økonomisk opfølgning, så er den opgaver som jeg har arbejdet med før.

Med en baggrund som økonomiansvarlig i forskellige funktioner (chef/CFO/CEO), daglig leder for flere arbejdsfunktioner, primært dog i ”administrative job”, initiator til udvikling og implementering af ERP, CRM og servicemanagementsystemer samt integrering af disse til et informationsskabende grundlag for ledelse og direktion, er jeg godt funderet til understøtte eller drive kortere eller længerevarende rådgivningsopgaver.  

Overordnet er det min holdning, at et samarbejde kun fungerer, hvis begge parter oplever en fordel ved samarbejdet.

Mine opgaver løses derfor på ethvert niveau, det kan være i bestyrelsen, som interim ledelse, som konsulent eller via en projektansættelse. Sammen finder vi de optimale samarbejdsbetingelser for begge parter.

Når vi er enige om opgaven og rammerne, så skal du vide, at mine 3 værdier ligger mig meget på sinde – disse er:

Loyalitet
Værdiskabende
Målrettet

Og så er jeg godkendt af Erhvervshusene, hvis vi sammen skal definere et projekt, der er berettiget til at modtage udviklingsmidler fra de offentlige puljer.

Kontakt mig – så tager vi en uformel kop kaffe og drøfter opgaver og rammer

Udvalgte projekter som jeg har tilført værdi