Virksomhedsrådgivning

Mere vækst i dag

Loyal, værdiskabende og målrettet – men også kritisk, konstruktiv og kompromissøgende…. Nysgerrig?

Jeg står bag Pebethoni A/S

Velkommen til!

Disse sider er tænkt som lidt information om det, jeg har beskæftiget mig med siden 2005, som forhåbentlig kan give dig inspiration til hvorledes jeg kan bringe din virksomhed videre.

Generalist i virksomhedsledelse med et specielt fokus på det økonomiske, om det er ledelsesrapportering i business units eller projektregnskaber, bankinformation eller kommunikation med forretningsforbindelser, eller det organisatoriske fra planlægning af generationsskifte til udvikling af en effektiv organisation med selvstændig økonomisk opfølgning, så er den opgaver som jeg har arbejdet med før.

Overordnet er det min holdning, at et samarbejde kun fungerer, hvis begge parter oplever en fordel ved samarbejdet.
Mine opgaver løses derfor på ethvert niveau, det kan være i bestyrelsen, som interim ledelse, som konsulent eller via en projektansættelse. Sammen finder vi de optimale samarbejdsbetingelser for begge parter.

Når vi er enige om opgaven og rammerne, så skal du vide, at mine 3 værdier ligger mig meget på sinde – disse er:

Kontakt mig – så tager vi en uformel kop kaffe og drøfter opgaver og rammer.

Per Andersen

Tætte samarbejdspartnere

Samarbejdet med Per startede med en oprydning på økonomichef posten i virksomheden. Med gode analytiske evner og hurtig forretningsforståelse blev funktionen kraftigt optimeret. Per er meget stærk indenfor de økonomiske discipliner, men evner også med de store briller på at favne alle funktionsområder i en virksomhed. Han kan eksekvere hurtigt på opståede muligheder eller udfordringer og følger punktligt op undervejs. Per er i dag formand for bestyrelsen i A/S BGSC og fungerer også imellem møderne som min nærmeste sparring for alle selskaber, jeg er involveret i som hovedaktionær/anpartshaver.
"Per er i dag en vigtigt del af NPG, han er rigtig god til at forstå en forretning, især på det økonomiske punkt.
Han er meget proaktiv som vi sætter stor pris på!
Vi bruger Per på bestyrelses niveau samt på den daglige sparring. Vi er rigtig glade for samarbejdet."
"Per Andersen has proved to be an efficient and professional partner as interim CFO with Nordic Radar Solutions. He has an enormous business insight and is very eager in identifying and pursuing new opportunities. He always keeps a steady focus on the task at hand and is very fast when giving feedback. Per is a dedicated team player and as a person he is very kind and helpful. I would like to stress his professional attitude and the unique quality of his communication with us. I give him my best recommendations."
Nordic Radar Solutions logo
BGSG service Center logo

Vi hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiel rådgivning