Virksomhedsrådgivning

Mere vækst i dag

Loyal, værdiskabende og målrettet – men også kritisk, konstruktiv og kompromissøgende…. Nysgerrig?

Jeg står bag Pebethoni A/S

Velkommen til!

Disse sider er tænkt som lidt information om det, jeg har beskæftiget mig med siden 2005, som forhåbentlig kan give dig inspiration til hvorledes jeg kan bringe din virksomhed videre.

Generalist i virksomhedsledelse med et specielt fokus på det økonomiske, om det er ledelsesrapportering i business units eller projektregnskaber, bankinformation eller kommunikation med forretningsforbindelser, eller det organisatoriske fra planlægning af generationsskifte til udvikling af en effektiv organisation med selvstændig økonomisk opfølgning, så er den opgaver som jeg har arbejdet med før.

Overordnet er det min holdning, at et samarbejde kun fungerer, hvis begge parter oplever en fordel ved samarbejdet.
Mine opgaver løses derfor på ethvert niveau, det kan være i bestyrelsen, som interim ledelse, som konsulent eller via en projektansættelse. Sammen finder vi de optimale samarbejdsbetingelser for begge parter.

Når vi er enige om opgaven og rammerne, så skal du vide, at mine 3 værdier ligger mig meget på sinde – disse er:

Kontakt mig – så tager vi en uformel kop kaffe og drøfter opgaver og rammer.

Per Andersen

Tætte samarbejdspartnere

"Per Andersen has at the time of writing this recommendation worked as a part time CFO at Nordic Radar Solutions for the last three years.

Per has to a large extend contributed to the digitalization of our economic and financial infrastructures.

Per possess the unique ability to maintain the big picture even when swapping between the economic systems that are found within his portfolio of clients while at the same time remembering many of the underlying details.

You can always be 100% confident that Per will meet well prepared whether it is in the context of a board meeting, an investor meeting or just an internal meeting. He will always present the economic figures very convincingly.

Per is also an invaluable sparring partner in management related issues.

As a person, Per is a very nice to work with and he smoothly accommodated into our organization and would most likely do so in any organization.

He exhibits a professional but at the same time non-conflicting avoiding attitude. I give him my highest recommendations without reservation."
Samarbejdet med Per startede med en oprydning på økonomichef posten i virksomheden. Med gode analytiske evner og hurtig forretningsforståelse blev funktionen kraftigt optimeret.

Per er meget stærk indenfor de økonomiske discipliner, men evner også med de store briller på at favne alle funktionsområder i en virksomhed. Han kan eksekvere hurtigt på opståede muligheder eller udfordringer og følger punktligt op undervejs. Per er i dag formand for bestyrelsen i A/S BGSC og fungerer også imellem møderne som min nærmeste sparring for alle selskaber, jeg er involveret i som hovedaktionær/anpartshaver.
"Per er i dag en vigtigt del af NPG, han er rigtig god til at forstå en forretning, især på det økonomiske punkt.
Han er meget proaktiv som vi sætter stor pris på!
Vi bruger Per på bestyrelses niveau samt på den daglige sparring. Vi er rigtig glade for samarbejdet."
Nordic Radar Solutions logo
BGSG service Center logo

Vi hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiel rådgivning